Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi (TARGID) 2019

Konular

BİYOLOJİ
ÇEVRE
GIDA

 • Gıda Güvencesi Ve Güvenliği
 • Gıda Üretim Teknolojileri
 • Gıda Mikrobiyolojisi
 • Gıda Kimyası
 • Gıda Reolojisi, Tekstür ve Raf Ömrü
 • Gıda Katkı Maddeleri, Biyoaktif Bileşenler Ve Antioksidantlar
 • Enzimler ve Gıdalardaki Uygulamaları
 • Nanoteknoloji ve Gıda Uygulamaları
 • Fonksiyonel Gıdalar
 • Geleneksel Gıdalar
 • Proses Simülasyonu ve Optimizasyonu
 • Gıda Ambalajlama

TARIM

 • Bitki Besin Elementleri ve Toprak Verimliliği
 • Bitki Yetiştirme ve Islahı
 • Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi
 • Çayır-Mera Islahı ve Amenajmanı
 • Endüstriyel Bitkiler ve Bio-Dizel Üretimi
 • Alternatif  Bitkisel Üretim Sistemleri
 • Bitki Koruma
 • Bitkisel Gen Kaynakları
 • Hasat ve Hasat Sonrası Teknolojileri
 • Toprak Koruma
 • Tarımsal Üretimde Sayısal Modelleme
 • Sulama Sistemleri, Su Yönetimi ve Su Kullanım Stratejileri
 • Tarımda Alternatif Enerji Kaynakları
 • Tarım Makineleri ve İnovasyon
 • Tarımsal Yapılar
 • Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Islahı
 • Üreme Biyolojisi
 • Yemler ve Hayvan Besleme
 • Hayvan Davranışı, Refahı ve Etiği
 • Çiftlik Hayvanları Gen Kaynakları
 • Alternatif Hayvansal Üretim Sistemleri
 • Su Ürünleri
 • Biyometri ve Genetik
 • Çiftlik Yönetimi ve İşletmeciliği
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımda Uygulaması
 • Yapay Sinir Ağlarının Tarımda Uygulaması
 • Toprak Reformu ve Arazi Toplulaştırma
 • Tarım Sigortaları
 • Tarımsal Örgütlenme ve Destekler
 • Tarımsal İşletme, Pazarlama ve Politika
 • Tarımsal Eğitim ve Akreditasyon
 • Türkiye Tarımı ve Avrupa Birliği İlişkileri
 • Tarımda Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları
 • İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretime Etkileri
 • Tarımsal Biyoenformatik
 • Tarımsal Biyoteknoloji
 • Peyzaj Mimarlığı ve Tarımsal Uygulamaları
 • Tarımda Bilgisayar Uygulamaları