Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi (TARGID) 2019

KONGRE KİTABI: (08.08.2019)
Kongre kitabımız yayınlanmıştır. Kongre kitabına aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KONGRE KİTABI İNDİR

Değerli Araştırmacılar
4. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi'nde (4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress) sunmuş olduğunuz bildirilerin E- kitabı tamamlanmıştır. E-kitap kongre web sayfasında (http://www.targid.org) yayınlanmıştır. Kitabı kontrol ederek bildirilerinizde yanlışlık veya eksiklik varsa düzeltilmiş olan bölümü sarı renge işaretleyerek mduman0660@gmail.com adresine 15.06.2019 tarihine kadar göndermeniz gerekiyor.
Kongremize vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bir sonraki kongreye desteklerinizi bekler saygılarımızı sunarız.
Saygılarımızla.


DUYURU:(15.05.2019)

Değerli Araştırmacılar

4. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi’nde sunmuş olduğunuz bildirilerin tam metnini “Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/index )” dergisinde yayınlamak isteyen araştırmacılar 150 TL karşılığında derginin bildiri yükleme sisteminden “TARGID” alanını seçerek sisteme yükleyebilirler. Bildiriler ilgili hakemin kontrolünden geçtikten sonra özel sayı olarak yayınlanacaktır.

Ayrıca kongre kitabının düzenlenmesi bitmek üzere, bittikten sonra kongre sistemine koyularak sizlerin kontrolüne sunulacaktır. Sizlerin kontrolünden sonra son hali dergi sayfasında elektronik olarak konulacaktır.

Kongremize vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda sağlık ve başarılar diliyoruz.

Kongre Eş Başkanları
Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU Prof. Dr. Metin YILDIRIM
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Değerli Meslektaşlarımız

Tarımsal üretim, gıda ve tekstil sanayi gibi tarıma dayalı üretim faaliyetleri ve bunların çevreye olan etkilerini gündeme getirmek, bu alanlardaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uluslararası düzeyde irdelemek amacıyla;  20-22 Nisan 2019 tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlenen 4. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresine; Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Mısır, Irak, Hindistan, Azerbaycan, Lübnan ve İran gibi 9 farklı ülke ve üniversiteden alanlarında uzman  150 bilim insanı 270 adet bildiriyle, kamu ve özel sektör paydaşlarımızdan ise yaklaşık 400 kişi olmak üzere yaklaşık 550 katılım olmuştur.

Kongrede; bölgesel, ulusal ve uluslararası Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji konuları ilgili paydaşlar tarafından tartışılmıştır. Kongremizi Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Dr. Neslihan Alper katılımlarıyla desteklemişlerdir.  Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, İl müdür Yardımcıları, Şube müdürleri, İlçe müdürleri ve personellerinin yansıra, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. Zehra Bozkurt ve Prof. Dr. Mustafa Tekerli kongrenin başarılı olmasında büyük destekler vermişlerdir.

Kongremizin düzenlenmesi ve kongre aşamasında; kongre sekretaryasında önemli görevler üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Duman ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Aksoy ile “CNS Kongre Organizasyonları” firmasından Mustafa Özcan kongre organizasyonunu üstlenmişlerdir.

Kongremizin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza ve bildirileri ile katılan tüm bilim insanlarına teşekkürü bir borç biliriz.

Saygılarımızla.
 

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU

Prof. Dr. Metin YILDIRIM

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

DUYURU 27 Mart 2019: (Poster Hazırlama Kuralları)

Değerli Meslektaşlarımız,

Kongre Bilim Kurulu olarak, 4. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi’nde poster sunumlarınızla katılımlarınız için teşekkür ederiz.
Poster hazırlama kuralları aşağıda verilmiştir.

Poster boyutu 70 cm genişliğinde ve 90 cm uzunluğunda olmalı ve en az 2 metre mesafeden okunaklı olmalıdır.
Sekreterya, poster numaranızla bir panel hazırlayacaktır. Katılımcılar porterlerini poster numaralarına ait bölüme asacaklardır. 
Poster numaraları kongre programında yer almaktadır. Katılımcılar posterlerini kendileri hazırlayıp kongreye getireceklerdir.
Poster baskı hizmeti verilmemektedir. 

Sizleri Afyonkarahisar'da görmekten mutluluk duyarız.

DUYURU:(06.03.2019)

GENÇ ARAŞTIRMACI KONGRE KATILIM DESTEĞİ
Kongre katılım desteğinden yararlanmak isteyen Yüksek Lisans ve Doktora yapmakta olan genç araştırmacıların 15.03.2019 tarihine kadar Referans Mektubu ve Öğrenci belgelerini targid.destek@gmail.com  adresine iletmeleri gerekmektedir.
DUYURU:(01.02.2019)
GENÇ ARAŞTIRMACI KONGRE KATILIM DESTEĞİ
20-22 Nisan 2019 tarihinde AFYONKARAHİSAR MCG ÇAKMAK TERMAL HOTEL’de düzenlenecek olan; 4. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi ’ne (4th  International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress) katılmak isteyen kongre  konusunda Yüksek Lisans ve Doktora yapmakta olan genç araştırmacılara 200 TL etkinlik katılım ücreti desteği verilecektir.
İlgili öğrencilerin öğrencilik belgeleri ve danışmanından aldığı bir referans mektubuyla başvurması gerekmektedir.
Referans mektubunu en kısa sürede targid.destek@gmail.com adresine iletiniz.

DUYURU:(31.01.2019)
Değerli Araştırmacılar

4. Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi  , gelen yoğun talepler doğrultusunda başvuru süresi 20 Şubat 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.
Kongre ile ilgili tüm ayrıntılara ve güncel haberlere  http://www.targid.org kongre web sitesi üzerinden ulaşılabilecektir.
İlginiz ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

DUYURU:(22.01.2019)
NOT: Bildiriler ilk aşamada özet olarak sunulacaktır. Daha sonra kabul edilen bildirin yazarları isterlerse tam metin gönderebilecektir.
NOT: Poster bildiride sayı sınırlaması yoktur. Bir katılımcı en fazla 3 sözlü sunum yapacaktır. 4-6 adet sözlü sunum yapmak isteyen ortak yazarlardan en az iki kişinin kongreye katılım sağlaması gerekmektedir.

DUYURU (05.12.2018): Kabul edilen yayınlar Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji (TURJAF) dergisi'nde Bilimsel inceleme sonrası özel ücret karşılığında yayınlanacaktır.

Değerli Katılımcılar, 

Tarım, gıda, çevre ve biyoloji alanındaki gelişmeleri gündeme getirmek ve yeni işbirliklerine olanak sağlamak amacıyla ilk üçü “İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (TARGID)” adıyla düzenlenen kongremizde bütün paydaşların katılımıyla bilimsel ve teknolojik yenilikler tartışılmış ve çok olumlu geribildirimler alınmıştır. Bu nedenle kongremizin 4’üncüsü Afyonkarahisar’da 20-22 Nisan 2019 tarihlerinde “Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi ” adıyla düzenlenecektir.

Bilindiği gibi toplumların gelişmesinde tarımın çok önemli katkıları bulunmaktadır. Özellikle insanların beslenme ve giyinme, çeşitli sanayi kuruluşlarının ise hammadde ihtiyaçlarının karşılanmasında tarım hayati rol oynamaktadır. Son yıllarda gerek tarımsal üretim, gerekse tarımsal ürünlerin çeşitli sanayi alanlarında işlenmesi konusunda çok hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşanmış, ancak bu faaliyetlerin çevreye olan etkileri de çeşitlenerek artış göstermiştir. Bu nedenle tarımsal üretim, gıda ve tekstil sanayi gibi tarıma dayalı üretim faaliyetleri ve bunların çevreye olan etkilerini gündeme getirmek, bu alanlardaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uluslararası düzeyde irdelemek kongremizin temel amaçlarıdır. Ayrıca farklı ülke ve üniversitelerden konularında uzman  bilim insanlarının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunabilmeleri ve güçlerini birleştirerek daha etkin çözümler üretebilmeleri için zemin hazırlanması da kongre hedefleri arasında yer almaktadır. Bu önemli toplantıya tarım ve tarıma dayalı sektörler ile bunların çevreyle etkileşimi alanlarında çalışan pek çok ulusal ve uluslararası  araştırmacının katılımı beklenmektedir. 

Önceki kongrelerimizde olduğu gibi, bu kongrenin gerçekleştirilmesinde de yanımızda olacağınıza inanıyoruz.  Katılımlarınız tarım biliminin toplumların beslenme ve refah düzeyi ile çevre bilincine olan etkisini artıracaktır.

 

Saygılarımızla.

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU

Prof. Dr. Metin YILDIRIM

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Kongremiz Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji (TURJAF) dergisi tarafından düzenlenmektedir.
http://agrifoodscience.com